Stichting MRT

Stichting Motorische Remedial Teaching in beweging

                     

 

Opgericht op 5 februari 1993
Adres: Harrelaers 8, 1852 KW, Heiloo 
Kamer van Koophandel Haarlem 41226105 
www.mrtinbeweging.net
stichtingmrt@online.nl 

Over de stichting MRT in beweging

Doelstelling van de Stichting

Onder MRT verstaan wij het ver­lenen van extra onderwijshulp op het gebied van het bewegen en spelen. Doelstelling van de stichting is het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van de Motorische Remedial Teaching (MRT), binnen het onderwijs. 

Doelstelling in ruimere zin is het verbreden van de zorg voor bewegende en spelende kinderen.

We willen deze doelstelling bereiken door

 • Het organiseren van cursussen en bijeenkomsten.
 • Het ontwikkelen en uitgeven van publicaties.
 • Het helpen van leerkrachten bij het stellen van diagno­ses en het opzetten en bijstellen van handelingsplannen.
 • Het adviseren van scholen en besturen bij het verbreden van de zorg m.b.t. (samen)spelen en bewegen.

De voordelen van het donateurschap op een rijtje...

Als donateur...

 • krijgt u toegang tot www.MRTinbeweging.net 
 • Krijgt u informatie over noviteiten op MRT-gebied. Onder de noviteiten vallen ook de nieuwe of vernieuwde publicaties, materialen, documenten als motorische testen, lesideeën, oefenkaarten e.d.. Deze worden gratis toegezonden of kunnen tegen een gereduceerde prijs worden aangeschaft.
 • Kunt u (minimaal) één avond per jaar op zogenaamde stichtingsavonden bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen, workshops te volgen, vragen te stellen e.d..
 • Ontvangt u korting op diverse scholingen en cursussen van Alles in beweging. Onder andere de Landelijke Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs.
 • Wordt u (via de site) op de hoogte gehouden van de adressenbestanden van: kinderfysiotherapeuten, functionele optometristen (optologen), podotherapeuten e.d..
 • Kunt u specifieke materialen als zitballen, foamballen, pedalo’s e.d. via de stichting aanschaffen.

Meld je hier aan als donateur!

MRT praktijken

Op een groeiend aantal scholen in Nederland wordt MRT aangeboden door gespecialiseerde leerkrachten. Kinderen die deze mogelijkheid op de eigen school niet hebben, kunnen terecht bij zelfstandige MRT praktijken.

Voor een overzicht van de ons bekende MRT-praktijken in Nederland: klik hier
Heb jij een MRT praktijk en wil je ook genoemd worden op website mrtinbeweging.net? Stuur dan een e-mail naar hans@stroesinbeweging.nl.

MRT literatuur
Voor een overzicht: van boeken en artikelen: klik hier

MRT materialen
Er is een beperkt aantal bedrijven dat specifieke MRT materialen levert.
Voor een overzicht: klik hier

De nieuwste OMT documenten
De Onderwijsgeschikte Motorische Test, die door de Stichting is ontwikkeld, wordt regelmatig vernieuwd. Informatie, handleiding en formulieren: klik hier. 

De meeste recente invulformulieren van de OMT: klik hier

Kosten

 • Individuele donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage van € 30,- 
 • Scholen € 40,- 
 • Mytylscholen € 50,-
 • Voor grote opleidingen en instituten gelden andere bedragen (op aanvraag)

Publicaties 

 • MRT - map 1 Basis
 • MRT - map 2 Test- en Remedie
 • MRT - map 4 Kleine motoriek en schrijven
 • MRT - map Steps (incl CD en DVD)
 • MRT - map Groepslessen (voor bovenbouw BO & VO)
 • Onderwijsgeschikte Motorische Test (OMT)
 • LVS App Stimuliz (voorheen Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen)
 • Basislessen bewegingsonderwijs deel 1 2009 
 • Basislessen bewegingsonderwijs deel 2 Spel 
 • Zorg voor beweging in de PABO (Esstede)
 • Zorg voor beweging in de ALO (Esstede)
 • Zorg voor beweging in de basisschool -Vlaanderen- (Esstede)

Prijzen en bestellingen: klik hier

Bestuur Stichting MRT in beweging

 • Voorzitter Wim van Gelder
 • Secretaris Henk Schweitzer
 • Lid Hans Stroes
 • Lid Elise van Weene
 • Penningmeester Margreth de Lange