Motorische Remedial Teaching

MRT kan gedefinieerd worden als het verlenen van extra onderwijshulp in het kader van de bewegingsopvoeding. Zij richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van het kind.

Voor veel cognitieve vakken, met name voor lezen en rekenen, bestaat extra hulp in de vorm van remedial teaching. Als kinderen in de klassensituatie niet mee kunnen komen, bestaat de mogelijkheid tot remediƫren. Op het gebied van de motoriek bieden niet alle scholen in Nederland extra zorg.

Welk kind komt voor MRT in aanmerking?

MRT is een vorm van zorgverbreding. Als algemene zorgverbredende maatregelen, zoals extra zorg in de les bewegingsonderwijs en bij het spelen op het schoolplein, te weinig effect hebben gehad, kan gekozen worden voor een vorm waarin extra onderwijstijd wordt besteed aan deze kinderen. Er wordt extra lestijd gecreƫerd om deze kinderen te helpen in hun bewegingsontwikkeling.

De signalering kan op 2 wijzen plaatsvinden.

1. Met behulp van een observatie- en registratiemethode (zie LVS/leerlingvolgsystemen)
2. Naar aanleiding van observaties waaruit blijkt dat het kind niet kan meekomen of last heeft van zijn onvermogen.
Voor de duidelijkheid: 'Het MRT-kind' bestaat niet. Elk kind dat voor MRT in aanmerking komt is anders.

Doelstellingen van MRT

De algemene doelstelling van MRT kan omschreven worden als het behouden of verkrijgen van plezier in spelen bewegen, waardoor ook minder vaardige bewegers een langdurige bewegingsmotivatie kunnen ontwikkelen. Het succesvol  deelnemen aan bewegingssituaties die het kind dagelijks tegen komt staat hierbij centraal.

De doelstellingen op kortere termijn, voor een periode van drie maan­den tot een half jaar, kunnen de volgende zijn:

  • Het kind doet beter mee in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein
  • Het kind heeft meer plezier in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein
  • Het kind heeft meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties.
  • Het kind beweegt beter, makkelijker, effectiever.

De resultaten van een periode MRT zijn vaak in de klas en thuis zichtbaar.


Werkwijzen

MRT is een ruim begrip. De achtergrond en ervaring waarmee mensen in het onderwijs MRT geven is zeer divers. Er kan met kinderen individueel en met kleine groepjes (3 tot 8 kinderen) in het speellokaal of in de gymzaal gewerkt worden.  Deze twee werkwijzen worden zowel afzonderlijk als in combinatie toegepast. Uiteraard zijn er vele tussenvormen realiseerbaar.

Klik hier voor een powerpoint presentatie over mogelijkheden en randvoorwaarden MRT

 

Opleiding en cursussen Motorische Remedial Teaching

Er zijn in Nederland enkele aanbieders van (Basis)cursussen MRT. Alles in Beweging biedt naast deze cursussen ook een 2-jarige opleiding tot MRT-er aan, De Basiscursussen zijn een onderdeel van de opleiding. Er zijn diverse cursusplaatsen in Nederland. Voor meer informatie klik hier. Dezelfde opleiding wordt in samenwerking met Hogeschool Inholland aangeboden in Den Haag en Haarlem. Voor info klik hier

Schoolplein

Kinderen met een bewegingsachterstand bewegen meestal weinig op het schoolplein. De motorische en sociale problemen worden hierdoor vergoot. Er liggen op het schoolplein grote kansen voor kwetsbare kinderen . Klik hier voor meer informatie.